Chặng đường khởi tạo tự sự văn học Mỹ từ di sản Anh

86.000 VNĐ

Mối liên hệ, lưu chuyển tự sự văn hóa, văn học giữa Anh và Mỹ lâu nay vẫn được giới học thuật hết sức quan tâm. Chuyên khảo Chặng đường khởi tạo tự sự văn học Mỹ từ di sản Anh chia sẽ một cách nhìn về câu chuyện nhiều sự kiện ấy, qua việc làm rõ các diễn biến của tự sự văn học Mỹ từ đầu thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XIX, là chặng đường rất quan trọng để văn chương Mỹ, về cơ bản, thực hiện được quyết tâm “lột xác”.

còn 9 hàng

Chặng đường khởi tạo tự sự văn học Mỹ từ di sản Anh

86.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"