Cha mẹ đồng hành – Tiếng Anh chuyện nhỏ

108.000 VNĐ

“Bật mí” cách thức SIÊU ĐƠN GIẢN giúp con chinh phục tiếng Anh tại nhà, ngay cả khi cha mẹ “mất gốc”. Tác giả không đi sâu phân tích cụ thể từng câu, từng chữ, từng bài học tiếng Anh. Những thứ đó, cha mẹ có thể tìm thấy đầy rẫy từ internet. Tác giả, theo một cách khác, sử dụng tiếng Anh như một phương tiện, để cha mẹ gián tiếp qua đó, giúp mình và giúp con thực hành được những tư duy đúng, và những thói quen tốt.

còn 5 hàng

Cha mẹ đồng hành – Tiếng Anh chuyện nhỏ

108.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"