Câu hỏi và giải đáp Luật Cạnh tranh

Sách Câu hỏi và giải đáp Luật Cạnh tranh được Ths Võ Thị Thanh Linh và Ths Nguyễn Lộc Phúc – Giảng viên Khoa Luật, Trường ĐH Đà Lạt biên soạn với mục đích làm tài liệu học tập, nghiên cứu cho sinh viên chuyên ngành Luật. Ngoài những nội dung được trình bày dưới dạng câu hỏi và giải đáp, cuốn sách còn chỉ dẫn áp dụng Luật Cạnh tranh 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Từng vấn đề pháp lý được tác giả liệt kê theo thứ tự Luật, Nghị định, Thông tư, và các quyết định có liên quan.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"