Các quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất và thực phẩm. Tập 1: Các quá trình và thiết bị cơ học – Quyển 2

46.000 VNĐ

Nội dung quyển 2 gồm 7 chương:
Chương 6. Phân riêng bằng màng
Chương 7. Máy ly tâm
Chương 8. Phân loại bằng không khí và thủy lực
Chương 9. Vận chuyển bằng khí động, thủy động
Chương 10. Bơm chất lỏng
Chương 11. Quạt và máy nén vận chuyển chất khí
Chương 12. Tính toán đường ống.

còn 5 hàng

Các quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất và thực phẩm. Tập 1: Các quá trình và thiết bị cơ học – Quyển 2

46.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"