Các phương pháp giải toán qua các kỳ thi Olympic

75.000 VNĐ

Nội dung cuốn sách này bao gồm các chuyên đề thuộc tất cả các lĩnh vực toán Olympic: Đại số, Giải tích, Hình học, Số học và Tổ hợp với những mức độ chuyên sâu khác nhau, vì thế, phù hợp cho tất cả các học sinh chuyên toán. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng giới thiệu các đề thi và lời giải cùng những bình luận chi tiết các kỳ thi quan trọng nhất về Toán của Việt Nam trong năm qua.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"