CÁC LỖI NGỮ PHÁP PHỔ BIẾN – Nội dung, căn nguyên và cách sửa

113.000 VND

Sách CÁC LỖI NGỮ PHÁP PHỔ BIẾN – Nội dung, căn nguyên và cách sửa mở đầu bằng những lỗi vi phạm vào những quy tắc cơ bản nhất nhưng lại không phải là những lỗi khó sửa nhất, mà người học có thể thanh toán ngay trong những năm đầu của bậc trung học cơ sở. Đó là các kiểu lỗi như: lỗi về cấu trúc câu, lỗi về cấu trúc ngữ đoạn, lỗi về cách dùng từ công cụ, lỗi trong cách chấm câu, được phân loại và sắp xếp thành 4 chương sách.

còn 9 hàng

CÁC LỖI NGỮ PHÁP PHỔ BIẾN – Nội dung, căn nguyên và cách sửa

113.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"