Các kỹ thuật nâng cao chẩn đoán sự cố máy biến áp lực

24.000 VNĐ

Cuốn sách này được thiết kế để có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học ngành kỹ thuật điện, chuyên ngành về kỹ thuật điện cao áp và vật liệu cách điện ở các trường đại học. Đây cũng có thể là tài liệu tham khảo cho các chuyên viên trong công ty thí nghiệm điện và truyền tải điện liên quan đến công tác thử nghiệm MBA công suất lớn.

còn 5 hàng

Các kỹ thuật nâng cao chẩn đoán sự cố máy biến áp lực

24.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"