Biến đổi khí hậu

65.000 VND

     Biến đổi khí hậu là một trong các mối quan tâm hàng đầu của nhân loại và được đưa vào giảng ở bậc ĐH và trên ĐH của nhiều trường trên thế giới. Để đáp ứng yêu cầu về tài liệu học tập, giáo trình này được biên soạn dựa trên các kiến thức cơ bản và các kết quả nghiên cứu về khí hậu và biến đổi khí hậu trong và ngoài nước, đưa đến cho người đọc những phương pháp trong đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu.

còn 25 hàng

Biến đổi khí hậu

65.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"