Bệnh học Tiêu hóa Nhi

210.000 VND

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu cho sinh viên, học viên sau đại học trong lĩnh vực Tiêu hóa Nhi, TS.BS Hà Văn Thiệu là giảng viên của Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Nhi Đồng 2 sau nhiều năm làm việc, giảng dạy đã biên soạn cuốn sách Bệnh học Tiêu hóa Nhi với 16 chuyên đề thường gặp trên lâm sàng.

Bệnh học Tiêu hóa Nhi

210.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"