Bài Tập Và Bài Giải Môn Tính Chất Vật Lý Của Tinh Thể

100.000 VNĐ

Để có thể vận dụng các kiến thức học được trong môn ” Tính chất vật lý của tinh thể” vào trong thực tế, người học cần phải làm nhiều bài tập.

còn 5 hàng

Bài Tập Và Bài Giải Môn Tính Chất Vật Lý Của Tinh Thể

100.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"