Bài tập nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt

81.000 VND

Cuốn “Bài tập nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt” là một phần quan trọng giúp sinh viên trong quá trình học tập các môn học nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt được thuận lợi hơn.
Bài tập nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt

81.000 VND

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"