Bài tập hóa hữu cơ

93.000 VND

Bài tập hóa hữu cơ – Bộ môn Hóa hữu cơ, Khoa Công nghệ Hóa học và Dầu khí, Trường ĐH Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh được biên soạn theo đề cương chương trình môn học Hóa hữu cơ, nhằm hỗ trợ cho sinh viên nắm vững phần lý thuyết của môn học này.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"