Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và khả năng phục hồi của ngành du lịch

Nhằm góp phần nhận diện, đánh giá các tác động của đại dịch COVID-19 đến du lịch nói chung và của từng lĩnh vực kinh doanh lữ hành, nhà hàng khách sạn và điểm đến du lịch nói riêng cũng đưa ra dự báo về khả năng phục hồi của ngành du lịch trong thời gian tới, Khoa Du lịch, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP.HCM tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và khả năng phục hồi của ngành du lịch”.

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"