Quản lý vật tư tồn kho
Quản lý vật tư tồn kho
4.5
16
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
134
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
"Quản lý vật tư tồn kho" gồm các nội dung: Hoạch định, Đo lường, Đánh giá các hệ thống vật tư tồn kho. Các hệ thống được khảo sát bao gồm:
- Từ hệ thống tồn kho đến hệ thống phân phối;
- Từ hệ thống xác định đến hệ thống ngẫu nhiên;
- Từ hệ thống có nhu cầu độc lập đến hệ thống có nhu cầu phụ thuộc;
- Từ hệ thống có nhu cầu liên tục đến hệ thống có nhu cầu rời rạc.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất