Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm. Tập 2: Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt. Phần 3: Các quá trình và thiết bị làm lạnh, làm lạnh đông
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm. Tập 2: Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt. Phần 3: Các quá trình và thiết bị làm lạnh, làm lạnh đông
4.5
8
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
406
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
Cuốn sách Tập 2, Quá trình và Thiết bị truyền nhiệt gồm 3 phần:
Phần 1. Cơ sở lý thuyết về truyền nhiệt (4 chương)
Phần 2. Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt (3 chương)
Phần 3. Các quá trình và thiết bị làm lạnh, làm lạnh đông (5 chương):
Chương 8: Các chu trình lạnh cơ bản trong quá trình làm lạnh và làm lạnh đông
Chương 9: Máy và thiết bị của các quá trình làm lạnh và làm lạnh đông
Chương 10: Quá trình làm lạnh và làm lạnh đông thực phẩm
Chương 11: Tính toán hệ thống lạnh của quá trình làm lạnh, làm lạnh đông thực phẩm
Chương 12: Vật liệu kỹ thuật lạnh.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất