Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học mácxít
Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học mácxít
4.5
2
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
302
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
Mã ISBN:
978-604-73-2447-7
Mã ISBN Điện tử:
Nội dung cuốn sách gồm 9 chương:
Chương I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MÁCXÍT
Chương II: THẾ GIỚI QUAN VÀ THẾ GIỚI KHOA HỌC DUY VẬT BIỆN CHỨNG
Chương III: PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT - HỌC THUYẾT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN
Chương IV: PHÉP BIỆN CHỨNG CỦA THỰC TIỄN VÀ NHẬN THỨC LÝ LUẬN
Chương V: LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI
Chương VI: NHỮNG ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI
Chương VII: TRIẾT HỌC MÁCXÍT VỀ CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Chương VIII: BIỆN CHỨNG GIỮA TỒN TẠI XÃ HỘI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI
Chương IX: NHỮNG VẤN ĐỀ TRIẾT HỌC TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM.

Bình luận

0/1500

Thủ tụcHành chính
Tin nổi bậtXem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất