Nghi lễ gia đình của người Êđê hiện nay ở Buôn Ma Thuột
Nghi lễ gia đình của người Êđê hiện nay ở Buôn Ma Thuột (Sách chuyên khảo)
Triết lý nhân sinh trong nghi lễ thờ cúng của người Êđê ở Buôn Ma Thuột
Nghi lễ gia đình của người Êđê hiện nay ở Buôn Ma Thuột
4.5
936
Lượt xem
7
Đã bán
Chọn sản phẩm
Thành tiền 305.000 đ 305.000 đ
Được bán bởi:
Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh
Nhà phát hành tin cậy

Sách chuyên khảo Nghi lễ gia đình của người Êđê hiện nay ở Buôn Ma Thuột bao gồm các nội dung:

  • Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn
  • Chương 2: Diễn trình nghi lễ gia đình của người Êđê hiện nay ở Buôn Ma Thuột
  • Chương 3: Đặc điểm văn hóa và xu hướng biến đổi nghi lễ gia đình của người Êđê hiện nay ở Buôn Ma Thuột

Sách Triết lý nhân sinh trong nghi lễ thờ cúng của người Êđê ở Buôn Ma Thuột bao gồm các nội dung sau:

  • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu
  • Chương 2: Triết lý nhân sinh trong nghi lễ thờ cúng của người Êđê ở Buôn Ma Thuột - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
  • Chương 3: Nội dung cơ bản của Triết lý nhân sinh trong nghi lễ thờ cúng của người Êđê ở Buôn Ma Thuột
  • Chương 4: Giá trị, hạn chế của Triết lý nhân sinh trong nghi lễ thờ cúng của người Êđê ở Buôn Ma Thuột và giải pháp phát huy giá trị, khắc phục hạn chế
Thủ tụcHành chính
Tin nổi bậtXem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất