Mối quan hệ giữa động lực làm việc và sự hài lòng công việc của cán bộ, công chức ở Việt Nam
Mối quan hệ giữa động lực làm việc và sự hài lòng công việc của cán bộ, công chức ở Việt Nam
4.5
4
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
Người dịch:
Năm XB:
2016
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
428
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-73-4149-8
Mã ISBN Điện tử:

Nội dung cơ bản của chuyên khảo này gồm 3 phần và 6 chương:


PHẦN THỨ NHẤT - NỀN CÔNG VỤ HÀNH CHÍNH VÀ NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KHU VỰC CÔNG


Chương 1. Khái quát về nền công vụ hành chính nhà nước


Chương 2.Những đặc trưng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực trong khu vực công


PHẦN THỨ HAI - THIẾT KẾ MÔ HÌNH ĐO LƯỢNG MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ SỰ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC


Chương 3. Cơ sở lý thuyết và thiết kế mô hình nghiên cứu

Chương 4. Thiết kế quy trình nghiên cứu 


Chương 5. Thảo luận kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu


PHẦN THỨ BA - CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM


Chương 6. Hàm ý được rút ra từ kết quả nghiên cứu cho quản trị nguồn nhân lực trong khu vực hành chính công.

Bình luận

0/1500

Tin nổi bậtXem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất