Luật Hôn nhân và Gia đình
Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình tập 1 (Các quan hệ thân nhân về gia đình)
Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình tập 2 (Quan hệ tài sản vợ chồng, thừa kế) (Tái bản lần thứ 4, có chỉnh sửa)
Luật Hôn nhân và Gia đình
4.5
877
Lượt xem
6
Đã bán
Chọn sản phẩm
Thành tiền 205.000 đ 205.000 đ
Được bán bởi:
Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh
Nhà phát hành tin cậy
Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình gồm 2 tập, tập 1 giới thiệu các quan hệ nhân thân giữa các thành viên gia đình, tập 2 phân tích các quan hệ tài sản gia đình. Giáo trình được biên soạn để phục vụ việc học tập, nghiên cứu của người học bậc đại học và sau đại học, cũng như việc giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà thực hành luật.

Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình tập 1 (Các quan hệ thân nhân về gia đình) gồm 8 chương:

 • Chương 1: Tổng quan pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam
 • Chương 2: Kết hôn
 • Chương 3: Quan hệ chung sống như vợ chồng
 • Chương 4: Xác lập quan hệ cha mẹ ruột và con ruột
 • Chương 5: Xác lập quan hệ cha mẹ nuôi - con nuôi
 • Chương 6: Quan hệ nhân thân giữa các thành viên gia đình
 • Chương 7: Ly hôn
 • Chương 8: Cấp dưỡng

Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình tập 2 (Quan hệ tài sản vợ chồng, thừa kế) gồm các nội dung:

 Phần thứ nhất: Quan hệ tài sản của vợ chồng

 • Chương 1: Tổng quan về duan hệ tài sản của vợ chồng
 • Chương 2: Chế độ tài sản
 • Chương 3: Chế độ tài sản vợ chồng theo thỏa thuận
 • Chương 4: Chế độ tài sản theo luật định

Phần thứ hai: Quan hệ thừa kế

 • Chương 5: Tổng quan về quan hệ thừa kế
 • Chương 6: Điều kiện để di sản chuyển dịch
 • Chương 7: Thừa kế theo di chúc
 • Chương 8: Thừa kế theo pháp luật
 • Chương 9: Chuyển giao di sản
 • Chương 10: Quản lý di sản
 • Chương 11: Thanh toán và phân chia di sản
Thủ tụcHành chính
Tin nổi bậtXem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất