Lịch sử Việt Nam cận hiện đại
Lịch sử Việt Nam cận hiện đại
4.5
2
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
14.5 x 20.5
Số trang:
252
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
Cuốn sách gồm 7 bài chính sau:
1. Việc mất nước ta cuối thế kỷ XIX và những điều kiện mới của phong trào dân tộc đầu thế kỷ XX;
2. Những xu hướng phát triển chủ yếu của phong trào dân tộc đầu thế kỷ XX;
3. Việt Nam những năm sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất đến khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời;
4. Cuộc vận động giải phóng dân tộc và Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam;
5. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954);
6. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975;
7. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất