Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra
Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra
4.5
2
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
Người dịch:
Năm XB:
2018
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
15.5 x 23.5
Số trang:
426
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-73-6190-8
Mã ISBN Điện tử:

Kết hợp tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội cũng chính là kết hợp giữa các trụ cột trong tam giác phát triển bền vững.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất