Kỷ yếu hội thảo khoa học - Lưu trữ Việt Nam Cộng hòa (1955-1975) từ góc nhìn lịch sử và lưu trữ học
Kỷ yếu hội thảo khoa học - Lưu trữ Việt Nam Cộng hòa (1955-1975) từ góc nhìn lịch sử và lưu trữ học
4.5
1
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
906
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
Mã ISBN:
978-604-73-2843-7
Mã ISBN Điện tử:
Nội dung hội thảo gồm ba phần:
Phần I: Quá trình xây dựng phát triển công tác lưu trữ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1955-1975)
Phần II: Những vấn đề bảo quản và khai thác sử dụng khối tài liệu lưu trữ Việt Nam Cộng hòa
Phần III: Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ Việt Nam Cộng hòa trong nghiên cứu khoa học.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất