Kỹ thuật và quản lý an toàn trong xây dựng
Kỹ thuật và quản lý an toàn trong xây dựng
4.5
3
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
312
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
Nội dung sách gồm 8 chương:
Chương 1: Các vấn đề liên quan đến công tác bảo hộ lao động ở Việt Nam
Chương 2: Vệ sinh lao động
Chương 3: Kỹ thuật an toàn 
Chương 4: Nguyên tắc an toàn trong một số dạng công tác ngành xây dựng
Chương 5: Một số mô hình nghiên cứu tai nạn
Chương 6: Tai nạn và một số lý thuyết tai nạn
Chương 7: Yếu tố con người trong quản lý an toàn ngành xây dựng
Chương 8: Một số vấn đề trong phòng chống tai nạn và đảm bảo an toàn lao động.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất