Kỹ thuật số 2
Kỹ thuật số 2
4.5
3
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
294
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
Quyển sách này nhằm đáp ứng các yêu cầu trong việc tìm hiểu và thiết kế mạch số cho IC lập trình được cũng như loại rời, đặc biệt là chú trọng hệ tuần tự đồng bộ có đầu vào và hệ tuần tự không đồng bộ.
Nội dung quyển sách này gồm 5 chương:
- Chương 1: Các thiết bị logic lập trình được;
- Chương 2: Thiết kế máy trạng thái bằng lưu đồ máy trạng thái;
- Chương 3: Hệ tuần tự không đồng bộ;
- Chương 4: Hazard;
- Chương 5: Giới thiệu ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL) dùng để thiết kế, mô phỏng và thực hiện các hệ logic trên các chip PLD và FPGA.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất