Kiểm toán hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cho tổ chức
Kiểm toán hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cho tổ chức
4.5
1
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
350
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
Nội dung của sách được chia thành 8 chương, được cấu trúc gồm những phần chính sau:
- Chương 1: Giới thiệu tổng quan về kiểm toán môi trường;
Chương 2: Giới thiệu tổng quan về hệ thống kiểm toán hệ thống quản lý môi trường;
Chương 3: Giới thiệu các giai đoạn kiểm toán nội bộ HTQLMT;
Chương 4: Giới thiệu phương pháp luận kiểm toán nội bộ cho tổ chức/doanh nghiệp áp dụng trong điều kiện Việt Nam;
Chương 5: Giới thiệu các trường hợp nghiên cứu điển hình của Công ty vệ sinh môi trường OCSD (kiểm toán độc lập hệ thống quản lý môi trường);
Chương 6: Giới thiệu các trường hợp nghiên cứu điển hình của Công ty vệ sinh môi trường OCSD (kiểm toán nội bộ hệ thống quản lý môi trường);
Chương 7: Giới thiệu các kinh nghiệm cho việc đăng ký và chứng nhận ISO 14001 ở Mỹ;
Chương 8: Giới thiệu chìa khóa cho sự thành công của kiểm toán EMS.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất