Kế toán tài chính
Kế toán tài chính
4.5
4
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
792
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
Mã ISBN:
978-604-73-2847-5
Mã ISBN Điện tử:
Quyển sách này được biên soạn trên cơ sở tập hợp các kết quả nghiên cứu của các tác giả về lĩnh vực kế toán tài chính, trong đó, nhóm tác giả kế thừa có chọn lọc kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả khác nhau. Ngoài việc đề cập đến những vấn đề liên quan đến cơ sở lý thuyết dựa trên những nội dung phù hợp với 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam, với Chế độ kế toán được ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, với cơ chế quản lý tài chính hiện hành; cuốn sách đồng thời đưa vào hơn 100 ví dụ minh họa cụ thể cho từng phần hành kế toán tài chính phát sinh tại doanh nghiệp, đặc biệt là báo cáo lưu chuyển tiền tệ, ...

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất