HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY TRÌNH XUẤT BẢN

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY TRÌNH XUẤT BẢN

 1. Thủ tục Đăng ký xuất bản
 • Tùy vào hình thức xuất bản là cá nhân, nhóm tác giả, trường hoặc tổ chức để gửi Giấy đề nghị xuất bản đến Nhà xuất bản kèm Bìa nội dung nhằm lập thủ tục đăng ký xác nhận với Cục Xuất bản, In và Phát hành;
 • Gồm các mẫu sau: Giấy đề nghị cá nhân – nhóm tác giả – tổ chức (trường, công ty, đơn vị) – giấy chấp thuận (cá nhân/nhóm tác giả ủy quyền xuất bản) – giấy chấp thuận được sử dụng nhãn hiệu của Trường hoặc đơn vị trên xuất bản phẩm;
 • Các mẫu giấy này các đối tác có thể download trên website: https://vnuhcmpress.edu.vn/.
 • Đối tác điền đầy đủ thông tin theo mẫu hướng dẫn, mục nào không có để trống;
 • Các giấy tờ kèm theo (nếu có): Hồ sơ thẩm định của Hội đồng trường hoặc đơn vị, Hợp đồng mua bản quyền, Hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm, Giấy chấp thuận sử dụng tác phẩm xuất bản;
 • Xác nhận chữ ký: Tại đơn vị đang công tác hoặc nơi cư trú.
 1. Thủ tục biên tập nội dung xuất bản
 • Sách xuất bản gửi về Nhà xuất bản theo dạng file hoặc bản giấy. Sau khi biên tập xong nội dung biên tập viên Nhà xuất bản sẽ gửi lại bản biên tập cho đối tác. Đối tác liên kết chỉnh sửa hoặc bảo lưu nội dung ban đầu (nếu có) và gửi lại biên tập viên. Bản gửi lại gồm: file/bản gửi của biên tập viên và bản chỉnh sửa của đối tác;
 • Sau khi thống nhất về nội dung và Bìa sách xuất bản sẽ tiến hành lập thủ tục ban hành Quyết định xuất bản.
 1. Ban hành quyết định xuất bản
 • Quyết định xuất bản ban hành khi có sự thống nhất về mặt nội dung của biên tập viên và đối tác. Thông tin về tên sách, tên tác giả, dịch giả – hiệu đính (nếu có), đối tác liên kết phải đúng với Bản đăng ký và bản duyệt in;
 • Quyết định xuất bản được lập thành hai (02) bản, Nhà xuất bản lưu một (01) bản và Nhà In lưu một (01) bản. Quyết định xuất bản chỉ được sử dụng một lần cho đến ngày 31/12 của năm ban hành. Nếu Quyết định xuất bản cấp trong Tháng 12 thì được sử dụng đến 31/3 của năm liền kề;
 • Nếu đối tác cần Quyết định xuất bản để thanh toán hoặc bổ sung hồ sơ thì Nhà xuất bản sẽ Sao y bản chính.
 1. In ấn
 • Nhà In do đối tác chọn phải có chức năng in xuất bản phẩm;
 • Nhà xuất bản sẽ chuyển Quyết định xuất bản cho đối tác hoặc Nhà In kèm bản duyệt in;
 • Hợp đồng in ấn: Hai bên (Nhà xuất bản – Nhà In) hoặc ba bên ( Nhà xuất bản – Nhà In – Đối tác).
 1. Chi phí xuất bản
 • Chi phí xuất bản gồm: Phí biên tập, Phí quản lý xuất bản và In ấn (Nếu đối tác giao trọn gói cho Nhà xuất bản);
 • Hồ sơ thanh toán bao gồm: Báo giá, Hợp đồng liên kết xuất bản, Biên bản nghiệm thu và thanh lý xuất bản, Hợp đồng In (hai/ba bên), Biên bản nghiệm thu và thanh lý in, Sao y Quyết định xuất bản, Hóa đơn VAT;
 • Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc Chuyển khoản;
 • Thời hạn thanh toán: Thanh toán ngay khi nhận Quyết định xuất bản hoặc do sự thảo thuận giữa hai/ba bên.
 1. Nộp lưu chiểu – Quyết định phát hành
 • Sau khi in xong đối tác nộp 20 bản/tựa về Nhà xuất bản. Sau khi lập thủ tục nộp lưu chiểu cho Cục xuất bản, In và Phát hành và được xác nhận Nhà xuất bản sẽ ban hành Quyết định phát hành xuất bản phẩm (02 bản: Nhà xuất bản 01 bản và đối tác 01 bản).

Đối tác có nhu cầu xuất bản hoặc cần tư vấn xuất bản liên hệ:

 • Phòng Hành chính – Tổng hợp: 028 6 2726361
 • Email: hcth.nxb@vnuhcm.edu.vn
Thủ tụcHành chính
Tin nổi bậtXem toàn bộ