Hướng dẫn ôn tập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
Hướng dẫn ôn tập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
4.5
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
206
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
Tài liệu được biên soạn với nội dung kiến thức cơ bản, bảo đảm tính hệ thống và tuân thủ yêu cầu chương trình môn học NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành và dựa trên GIÁO TRÌNH NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN. Đồng thời, tài liệu có giới thiệu hệ thống câu hỏi ôn tập theo sát nội dung cơ bản sau mỗi chương nhằm định hướng cho sinh viên trong học tập và nghiên cứu.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất