Giáo trình Lập trình hệ thống với Java
Giáo trình Lập trình hệ thống với Java
4.5
3
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
378
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
Mã ISBN:
978-604-73-2048-6
Mã ISBN Điện tử:
Giáo trình chia thành hai phần chính trong lập trình công nghệ Java: phần I - Lập trình cơ bản và phần II - Lập trình nâng cao.
PHẦN I (gồm 10 chương):
Chương 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java
Chương 2: Những kiểu dữ liệu cơ bản và những toán hạng
Chương 3: Cấu trúc điều khiển
Chương 4: Cấu trúc lặp
Chương 5: Lớp, phương thức và đối tượng
Chương 6: Mảng
Chương 7: Quản lý ngoại lệ
Chương 8: Nhập và xuất
Chương 9: Lập trình giao diện với AWT
Chương 10: Lập trình giao diện với Swing.
PHẦN II (gồm 14 chương):
Chương 11: Lập trình đa luồng
Chương 12: Lập trình mạng
Chương 13: Lập trình kết nối cơ sở dữ liệu
Chương 14: Lập trình phân tán.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất