Đấu trí và luật
Đấu trí và luật
4.5
5
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
122
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
Nội dung sách gồm 8 chương:
Chương 1: Quyết định trong những cuộc đấu trí thông thường
Chương 2: Mối tương quan động và các cuộc đấu trí mở rộng
Chương 3: Tiết lộ thông tin, yêu cầu công bố và thảo luận lại
Chương 4: Phát tín hiệu, chọn lọc và sử dụng các thông tin không kiểm chứng được
Chương 5: Uy tín và các cuộc đấu trí lặp lại
Chương 6: Hành vi tập thể, các cuộc đấu trí ngầm và những hạn chế của các mô hình đơn giản
Chương 7: Thảo luận trong trường hợp bất cộng tác
Chương 8: Thảo luận và thông tin
Kết luận - Thông tin và các hạn chế của luật.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất