Đại từ điển tiếng Việt
Đại từ điển tiếng Việt
4.5
6
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
19 x 27 cm
Số trang:
1868
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
Với cách tổ chức bảng từ và cách giải nghĩa từ, cuốn ĐẠI TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT mang tính hành dụngtính nhận thức rõ rệt, do đó sẽ giúp ích nhiều cho những người đang học tập, nghiên cứu và sử dụng tiếng Việt trong các phạm vi, các lĩnh vực của đời sống.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất