Cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam đa tộc người
Cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam đa tộc người
4.5
4
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
14.5 x 20.5
Số trang:
420
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:

Nội dung sách được trình bày thành 3 phần, 11 chương và 4 phụ lục:
Phần I: Quá trình hình thành cộng đồng quốc gia - dân tộc và cộng đồng tộc người.
Chương 1: Khái niệm quốc gia dân tộc và tộc người.
Chương 2: Tiêu chí xác định một quốc gia dân tộc và một tộc người.
Chương 3: Quá trình hình thành quốc dân tộc và tộc người: Thời kỳ tiền công nghiệp.
Chương 4: Quá trình hình thành quốc gia dân tộc và tộc người: Thời kỳ công nghiệp.
Phần II: Cộng đồng quốc gia - Dân tộc Việt Nam đa tộc người.
Chương 5: Quá trình hình thành và phát triển cộng đồng dân tộc Việt Nam đa tộc người.
Chương 6: Đặc điểm của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
Phần III: Các tộc người ở Việt Nam.
Chương 7: Dòng ngôn ngữ Nam - Á.
Chương 8: Dòng ngôn ngữ Nam - Thái.
Chương 9: Dòng ngôn ngữ Nam - Thái (tiếp theo).
Chương 10: Dòng ngôn ngữ Hán - Tạng.
Chương 11: Đặc điểm các tộc người Việt Nam.

Phụ lục I: Bảng các tộc người ở Việt Nam.

Phụ lục II: Bản đồ phân bố các tộc người ở Việt Nam.

Phụ lục III: Lược đồ xuất xứ các dòng ngôn ngữ.

Phụ lục IV: Số huyện và số tộc người cư trú trong từng huyện.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất