Chương trình đào tạo tích hợp từ thiết kế đến vận hành
Chương trình đào tạo tích hợp từ thiết kế đến vận hành
4.5
4
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
342
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
Mã ISBN:
978-604-73-2042-4
Mã ISBN Điện tử:
Tài liệu này được tổng hợp từ các tài liệu liên quan, kết hợp các trải nghiệm triển khai, nhằm mục đích tập huấn để hỗ trợ các đơn vị trong trường Đại học Bách Khoa trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Tài liệu gồm hai phần xoay quanh ba giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo: xây dựng chuẩn đầu ra chương trình và chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và đánh giá môn học.
Nội dung tài liệu gồm 14 chương:
Chương một: Tổng quan về chương trình đào tạo
Chương hai: Hệ thống đào tạo các nước
Chương ba: Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
Chương bốn: Chương trình xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo
Chương năm: Xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
Chương sáu: Đối sánh chương trình đào tạo với chuẩn đầu ra: khảo sát I, T, U 
Chương bảy: Thiết kế khung chương trình đào tạo tích hợp
Chương tám: Mục tiêu dạy học
Chương chín: Đề cương môn học
Chương mười: Phương pháp dạy học
Chương mười một: Học tập chủ động
Chương mười hai: Kiểm tra và đánh giá
Chương mười ba: RUBIC: bảng tiêu chí - tiêu chuẩn đánh giá
Chương mười bốn: Đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra môn học của sinh viên.

Bình luận

0/1500

Thủ tụcHành chính
Tin nổi bậtXem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất