Căn cứ địa cách mạng ở cực Nam Trung Bộ trong hai cuộc kháng chiến chống Thực Dân Pháp và Đế Quốc Mỹ (1945-1975)
Căn cứ địa cách mạng ở cực Nam Trung Bộ trong hai cuộc kháng chiến chống Thực Dân Pháp và Đế Quốc Mỹ (1945-1975)
4.5
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
65000
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
Mã ISBN:
9786050000000
Mã ISBN Điện tử:
Mục lục

Lời nói đầu

Chương 1: Khái quát về điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội ở cực Nam Trung Bộ

I. Điều kiện tự nhiên

II. Dân cư và xã hội

III. Truyền thống yêu nước và cách mạng

Chương 2: Căn cứ địa cách mạng ở cực Nam Trung Bộ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ( 1945 - 1954)

I. Thực dân Pháp trở lại xâm lược, quân và dân các tỉnh Nam Trung Bộ tổ chức kháng chiến, các căn cứ địa lần lượt ra đời ( 10/1945 - 1946)

II. Củng cố và mở rộng hệ thống căn cứ địa, góp phần xây dựng thực lực kháng chiến và chống chính sách bình định của thực dân Pháp (1947- 1951)

III. Bảo vệ, xây dựng và phát huy vai trò căn cứ địa, góp phần thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1952- 1954)

Chương 3: Căn cứ địa cách mạng ở cực Nam Trung Bộ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (7/1954 - 6/1965)

I. Giữ gìn và phát huy vai trò căn cứ địa cách mạng, tạo chỗ dựa cho cách mạng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở cực Nam Trung Bộ ( 7/1954 - 12/1960)

II. Củng cố, xây dựng thêm và dữ vững căn cứ kháng chiến, góp phần đánh bại chiến lược " chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ ở cực Nam Trung Bộ (1/1961- 6/1965)

III. Chủ động xây dựng và bảo vệ căn cứ kháng chiến, góp phần đánh bại chiến lược " chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ ở cực Nam Trung Bộ (7/1965- 12/1968)

IV. Củng cố và tăng cường thực lực căn cứ kháng chiến, góp phần đánh bại chiến lược " Việt Nam hóa chiến tranh" của đế quốc Mỹ ở cực Nam Trung Bộ (1/1969- 4/1975)

Chương 4. Nhận xét chung và một số kinh nghiệm

I. Nhận xét chung

II. Một số kinh nghiệm trong xây dựng, bảo vệ và phát huy vai trò của căn cứ địa cách mạng ở cực Nam Trung Bộ 

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bình luận

0/1500

Tin nổi bậtXem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất